Rau Bò khai và Rau Sau Sau

Món ăn này là đặc sản của Miền Bắc - Đông Bắc Bộ