Gỏi cá mai Nha Trang

Món ăn này là đặc sản của Miền Trung - Nam Trung Bộ