Xôi nếp nương Mai Châu

Món ăn này là đặc sản của Miền Bắc - Tây Bắc Bộ