Rượu Cần Hòa Bình

Món ăn này là đặc sản của Miền Bắc - Tây Bắc Bộ