Bánh tráng trộn

Món ăn này là đặc sản của Miền Nam - Đông Nam Bộ