Cơm Lam Gia Lai

Món ăn này là đặc sản của Miền Trung - Tây Nguyên