Bún mắm nêm

Món ăn này là đặc sản của Miền Trung - Tây Nguyên