Hạt tiêu Đắk N’rung

Món ăn này là đặc sản của Miền Trung - Tây Nguyên