Vịt quay 7 vị

Món ăn này là đặc sản của Miền Bắc - Đông Bắc Bộ