Hạt dẻ Trùng Khánh

Món ăn này là đặc sản của Miền Bắc - Đông Bắc Bộ