Bánh canh hến nước dừa

Món ăn này là đặc sản của Miền Nam - Đồng Bằng Sông Cửu Long