Gạo bao thai Chợ Đồn

Món ăn này là đặc sản của Miền Bắc - Đông Bắc Bộ