Bánh pẻng phạ (bánh trời)

Món ăn này là đặc sản của Miền Bắc - Đông Bắc Bộ