Mì Chũ Lục Ngạn

Món ăn này là đặc sản của Miền Bắc - Đông Bắc Bộ