Tiết canh tôm hùm Long Hải

Món ăn này là đặc sản của Miền Nam - Đông Nam Bộ