Mực cơm nhồi thịt Vũng Tàu

Món ăn này là đặc sản của Miền Nam - Đông Nam Bộ