Gỏi cá mai Vũng Tàu

Món ăn này là đặc sản của Miền Nam - Đông Nam Bộ